^

Vormgeving en uitvoering voor een nieuwe school een nieuwe start, samen naar een nieuw gebouw. Het traject, de inspraak en tijdspad.