1+1

Simpel Samenwerken verdient een variabele vormgeving. Meningen, uitingen en gedachten visualiseren in een traject van bestuurlijke samenvoeging. Met als doelstelling om samen door te gaan als één gemeente. Ten Boer wordt samengevoegd met de Gemeente Groningen.

De schaalbare vormgeving is in dit traject op diverse manieren toegepast.